รับสมัครช่างซ่อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

การศึกษา

- ปวช. / ปสว. ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิค

- อายุไม่เกิน 40 ปี

- สามารถอยู่ประจำสาขาระยองได้

ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ