รับสมัครช่างซ่อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

การศึกษา

– ปวช. / ปสว. ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิค

– อายุไม่เกิน 40 ปี

– สามารถอยู่ประจำสาขาระยองได้

ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ