ตารางความหนาแก้วกับระดับความดันที่เหมาะสม

ตารางความหนาแก้ววิทยาศาสตร์กับระดับความดันที่เหมาะสม

แก้ววิทยาศาสตร์เป็นแก้วชนิด Borosilicate glass โดยแก้วชนิดนี้สามารถใช้ภายใต้ความดันสุญญากาศได้ แต่เมื่อนำมาให้งานในสภาวะความดันที่แตกต่างกันมากๆขนาดความหนาของแก้วที่นำมาใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับความดันต่างๆ

นอกเหนือจากความหนาของแก้วแล้ว ปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากและต้องคำนึงถึงก่อนที่จะใช้งานเครื่องแก้วที่มีความดันสูง คือความบกพร่องของเนื้อแก้วต่างๆ (detect point), รอยร้าวเป็นรูปดาว (star point) และรอยจุดต่างๆบนเนื้อแก้ว เหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นอีกสาเหตุที่สามารถลดความความแข็งแรงของแก้วได้เป็นอย่างมาก จะต้องทำการตรวจสอบสถาพความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องแก้วก่อนใช้งานทุกครั้ง นอกเหนือจากนั้นจะต้องทำการใส่อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดเช่น Safety shields และ การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการป้องกันการระเบิดเมื่อใช้เครื่องแก้วในสภาวะที่ความดันสูง

               ตารางความหนาแก้ววิทยาศาสตร์กับระดับความดันที่เหมาะสม เป็นตารางที่ใช้บอกช่างเป่าแก้วถึงความหนาของผนังท่อแก้ว โบโรซิลิเกตกับความสามารถในการทนความดันต่างๆได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้ขนาดความหนาแก้วจะต้องเพิ่ม safety โดยเผื่อความดันที่จะเกิดขึ้นให้มากกว่าความเป็นจริงเสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน:

Credit by:http://www.ilpi.com/glassblowing/glasspressures.html