บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด (Thailand)
ในฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลากหลายแบรนด์ดัง

Mass flow meter / Mass flow controller
Pressure controller

Leader in low flow fluidics handling technology
We offer an extensive product range of thermal, Coriolis and ultrasonic flow meters and controllers for low flow rates of gases and liquids. Our flow meters and controllers are used for a variety of applications in laboratory, machinery,

Glovebox
Solvent Purification Systems

Vigor's scientists and engineers have extensive R&D experience in the field of gas purification and are uniquely capable of working with you to create custom solutions to any research problem.


Laboratory Glass Reactors

Chemical Process Batch Reactors Jacketed and Unjacketed Glass Vessel Process Reactors and Filter Reactors from 100mL to 100L
•Single and parallel chemical process batch reactors
•Jacketed and unjacketed reactors
•Large scale, round bottom flask reactors
•Process filter reactors

Glass-lined reactors Pfaudler

Glass-lined reactors are used worldwide, in very severe environments in chemical industries as well as for the glass layer sanitary properties in pharmaceutical industries.

Supercritical CO2 Extractor

SFE Super Critical CO2 Extraction
Thin Film and Short Path Distillation Laboratory Plants 

General Laboratory Equipment

•Lab Instrument & Supplies
•Factory Work Tools & Supplies
•Food Sanitation & Inspection
•Clean Room/ Ani Static Supplies
•Medical , Nursing & Care Products
•Emergency Supplies
From U.S / Japan / Thailand

 Project Reference

 วีดีโอ

 

Coating / drying tablets and pellets

Coat from a single tablet up to 150 tablets in a single batch

 

 ตัวแทนจำหน่าย

     

     

                               

Powered by MakeWebEasy.com